ANBI Status

 

De Belastingdienst heeft voor de Stichting Vrienden van Raffy per 1 januari 2017 een ANBI-verklaring afgegeven. Dat wil zeggen dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Uw donatie en giften gedaan aan de Stichting de Vrienden van Raffy zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Vanzefsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoe aan alle overige eisen van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website www.anbi.nl.

Het fiscaalnummer van de Stichting Vrienden van Raffy is 8508.84.330.

Hieronder meer uitleg over schenken en erven

Wanneer u iets te vieren hebt en u wilt de vreugde delen met de Stichting Vrienden van Raffy of u wilt om andere redenen de stichting financieel bedenken, dan bent u van harte welkom met een gift, legaat of erfstellinng. Indien door u gewenst, mag u zelf bepalen voor welke activiteit uw financiele bijdrage wordt gebruikt.  

De fiscus stimuleert giften, legaten en erfstellingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) door (onder bepaalde voorwaarden) in de inkomstenbelasting giften aftrekbaar te maken en wat betreft de schenk- en erfbelasting, verkrijgingen vrij te stellen van belasting. Stichting Vrienden van Raffy is zo'n ANBI.

 

Giften:

Er zijn twee soorten giften, de gewone gift en de periodieke gift.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum bedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen. (Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box a,2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek)

 

Als u de Stichting Vrienden van Raffy regelmatig met een vast bedrag wenst te ondersteunen , is het aantrekkelijk om dit te doen door middel van een periodieke gift. Uw gift is dan geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zonder drempelbedrag en zonder maximum. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u van de belastingdienst 19 tot 49,50% van uw gift terug. Voorwaarde voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift is dat de gift gedurende ten minste vijf jaren achtereen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodiek betalingen wordt gedaan, welke betalingen uiterlijk eindigen bij uw overlijden.

 

Legaten en Erfstellingen:

Naast het doen van giften is het ook mogelijk de stichting bij uw overlijden financieel te te steunen door in uw testament een bepaald bedrag te legateren aan de stichting of deze tot erfgename of mede- erfgename te benoemen.

Om ook in de komende jaren veel wensen te kunnen realiseren is de stichting in grote mate afhankelijk van financiele bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven. Elke bijdrage is daarom zeer welkom.

Giften kunnen worden gedaan op rekening NL26 RABO 0173 6580 08 ten name van Stichting Vrienden van Raffy te Breda.

 

Voor meer info:

Mocht u meer informatie wensen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de heer René Heybroek, (telefoonnummer 06-41241280 of rheybroek@gmail.com), die deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting Vrienden van Raffy.     Hij zal u graag nader informeren.